Dự án Nam Long I

Cần Thơ là thành phố lớn thứ hai ở khu vực phía Nam Việt Nam và là thành phố nổi bật nhất trong các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tháng 4/2010, cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á- cầu Cần Thơ ...

Dự án Nam Long II

Thành phố Cần Thơ được mở rộng diện tích và trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương là một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và ...

Dự án Nam Long - Hồng Phát

Việt Nam có đến 85 triệu dân và có đến 80% dân số đang ở trong độ tuổi lao động. Diện tích nhà ở đô thị hiện nay của Việt Nam vào khoảng 10,8 ...